massage

Voor het verwerken en loslaten van aangrijpende gebeurtenissen.

Integratieve massage is een combinatie van verschillende technieken die tot een geheel geworden zijn.

Deze manier van aanraken kan diverse gewaarwordingen oproepen:

 • een gevoel van ontspannen zijn;
 • een gevoel van welbehagen;
 • een gevoel van nieuw zijn;
 • een gevoel van herboren zijn;
 • een gevoel van er mogen zijn.

Integratieve massage werkt ‘helend’. Het is een zeer effectieve manier om:

 • los te komen van de druk van het dagelijkse bestaan
 • lichamelijke klachten waar geen medische reden voor is, op te lossen
 • koude handen en/of voeten weer warm te laten zijn
 • oud gedrag los te laten
 • veel meer in je gevoel te komen
 • je lichaamsbewustzijn te verbeteren
 • bewuster in het leven te kunnen staan

Integratieve massage helpt je lichaam te herinneren ‘hoe het ook alweer moet’.

Combinatie therapie en massage

‘Zere plekken kunnen werkpunten zijn’.

Lichamelijke klachten hebben vaak te maken met blokkades die voor jezelf moeilijk te ontdekken zijn. Die lichamelijke blokkades (vaak ontstaan door ¨oud zeer¨) zitten er al zo lang dat je ‘niet beter weet’. Door de combinatie van integratieve massage en therapie ontstaat inzicht. Inzicht is de eerste stap naar verandering en verbetering en eventueel naar ander gedrag. Daardoor verdwijnen de klachten.

Maak een afspraak! Mail naar joyquist@sph-artemis.com

joy quist

Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden.