wat is integratieve kindertherapie?

Deze Kindertherapie is een kortdurende en intensieve therapie waarin het kind gebruik kan maken van recent op de Nederlandse Academie voor Psychotherapie ontwikkelde interventies en technieken, die speciaal geschikt zijn gemaakt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.

De visie van de Integratieve Kindertherapeut

leder kind is uniek en heeft dus recht op een behandeling, die op zijn situatie en mogelijkheden is gericht. De Integratieve Kindertherapeut bekijkt het kind vanuit zes verschillende invalshoeken tegelijk. In de loop der tijden zijn er grofweg zes verschillende verklarings- en behandelmodellen ontstaan:

  • medici onderzoeken en behandelen lichamelijke klachten
  • ontspanningstherapeuten onderzoeken en behandelen de stress waaronder een kind lijdt
  • gedragstherapeuten richten zich op het aan- en afleren van gedrag
  • psycho-analytische therapeuten richten de aandacht op het onverwerkte verleden
  • systeemtherapeuten behandelen het hele gezinssysteem om kinderen te helpen
  • transpersoonlijk gerichte therapeuten helpen om beter contact te krijgen met de bestaansgrond, de oorsprong van de mens

De bovenstaande therapie-modellen hebben ieder hun tekortkomingen. In het belang van het kind selecteert de Integratieve Kindertherapeut uit de verschillende modellen, dïe interventies, die voor uw kind van belang zijn. Deze geïntegreerde aanpak zorgt ervoor dat uw kind centraal blijft staan en geen slachtoffer kan worden van een methodiek of de visie van de therapeut.

Bij welke moeilijkheden kan geholpen worden?

lichamelijke en psychosomatische klachten
eczeem, astma, hyperventilatie,
pijnbestrijding (buikpijn, hoofdpijn)

aangeleerde probleemgewoonten
nagelbijten, duimzuigen,
haar-plukken, tandenknarsen, snoepen

verwerken van emotionele conflicten
traumaverwerking,
angsten, fobieën,
rouwverwerking,
agressiestoornissen

gedragsproblematiek
woedeaanvallen, destructief gedrag, anti-sociaal gedrag, liegen, stelen, contactverbrekingsgedrag, gebrek aan concentratie

ontwikkelingsfase-problematiek
eetproblemen, slaapproblemen, motorische problemen, zindelijkheidsproblemen, taal- en spraakproblemen, leerproblemen, hechtingsproblematiek

omgaan met bijzondere eigenschappen
spiritualiteit (nieuwe tijdskinderen),
autodidactische instelling (uitvinders),
intellectueel talent (hoogbegaafdheid)

contra-indicaties voor kortdurende kindertherapie
vitale depressie, psychose, sterk narcistische persoonlijkheid, psychopathie, gesloten systeem in het gezin

In sommige gevallen zal ik het kind doorverwijzen naar een arts of andere therapeut. Het kan zijn dat er op lichamelijk gebied iets moet gebeuren of dat een andere therapievorm wellicht meer aansluit bij het kind.

Tarieven

Voor de tarieven en vergoedingen verwijs ik u naar mijn website Vlinderkind

joy quist

Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden.