Divers

meer hulp voor kinderen en ouders …

Vanaf 1993 werk ik als zelfstandig therapeut en maak ik gebruik van gestalttherapie, psychosynthese en integratieve massage om mensen zo efficiënt mogelijk te helpen. Dat kan op allerlei gebieden zijn, van relatieproblemen, problemen op het werk tot problemen met de zingeving van het leven. Maar ook het verwerken van verlies door overlijden, scheiding of andere aangrijpende gebeurtenissen. Daarbij begeleid ik niet alleen volwassenen maar ook jongeren en kinderen. In het actuele theaterstuk ¨Rouw op je dak¨ van Traxx over verlies en rouw bij jongeren komt ook zo duidelijk naar voren hoe belangrijk het is stil te staan bij vele gevoelens die kunnen volgen op verschillende vormen van verlies. In mijn werk met volwassenen besefte ik steeds meer dat problemen vaak al een oorsprong hebben in de jeugd. En omdat ik het jammer vond dat mensen zoveel jaren daarna door de gevolgen van die problemen belemmerd kunnen worden, heb ik inmiddels de 4-jarige opleiding Integratieve Kindertherapie gevolgd. Nu help ik ook kinderen met psychosociale problemen. Zo begeleid ik bijvoorbeeld kinderen die slecht slapen, die stil of angstig zijn of juist druk. Vroegtijdig ingrijpen en begeleiden kan veel betekenen voor kinderen én hun ouders. Zo heb ik Robin kunnen helpen bij zijn problemen met eten. Zijn ouders maakten zich daar veel zorgen over en de maaltijd werd al gauw een hele strijd. Nu zit Robin beter in zijn vel en de ouders zijn meer ontspannen. Mijn inzet in dit werk bij Artemis komt voort uit mijn verlangen te willen helpen bij het oplossen van of leren omgaan met problemen en belemmeringen. Doel en inzet zijn steeds dat mensen, en dus ook kinderen, weer (meer) zichzelf kunnen zijn en hun eigen weg in het leven kunnen vervolgen. Want iedereen heeft een eigen levensverhaal. Niets daaruit kan gemist worden, alles heeft een doel.

joy quist

het samenwerken van psyche en lichaam

Artemis gaat uit van het samen werken aan psychisch en lichamelijk welzijn. De aangesloten therapeuten zetten zich daartoe samen met de cliënt in. Mijn doel is tevens om psyche en lichaam van de cliënt te laten samenwerken.

Wat het lichaam is, is wel duidelijk. Maar wat is de psyche?
Psyche heeft verschillende betekenissen:

  • De psyche is het binnenste, de geest, de ziel
  • Dat deel van de ziel waarmee de mens zich personifieert
  • De geestelijke gesteldheid van een persoon
  • Grieks: het woord psyche (ziel) betekent wind of lucht
  • Het geheel van geestelijke processen, zoals geheugen, onderbewustzijn, dromen, fantasieën, gedachten, maar ook waanideeën, waanvoorstellingen, die worden geproduceerd door de hersenzenuwen.

Psychische klachten zijn vaak niet objectief aantoonbaar en moeilijk te omschrijven. En als we psyche en lichaam samenvoegen dan komen we bij de psychosomatische klachten. Dat zijn uiteenlopende lichamelijke (soma = lichaam) verschijnselen, waaronder pijn, met een psychische oorzaak. Met andere woorden, er kan geen lichamelijke oorzaak vastgesteld worden. We moeten dan naar de psyche gaan kijken.

Een vegetarische organisatie gebruikte ooit de slogan: je bent wat je eet. En we weten dat eten veel invloed heeft op ons welzijn. Je kunt ook zeggen: je bent wat je denkt. Want inmiddels staat ook vast hoe groot de invloed van ons denken op ons welzijn is.
Hoe denk jij over jezelf? Hoeveel invloed heeft dat op je manier van doen, op je manier van leven? Stress en angst spelen vaak een grote rol. En ook gevoelens en emoties, zoals stemming, bezorgdheid, angst, opwinding, verlangen.

Hoeveel invloed heeft een al dan niet gezond lichaam op je manier van denken? Stel je maar eens een zware hoofdpijn voor. Kun je je dan nog concentreren?

Waardoor word jij bepaald? Als je je ontspannen voelt, waar voel je dat dan? In je lichaam of in je hoofd, je denken? Of in allebei? Kan het een zonder het ander?
Zo eens stilstaan bij hoe jij functioneert, wat jou belemmert, kan je inzicht geven in wat jij nodig hebt op moeilijke momenten of in moeilijke tijden. Wil je een ¨aanpak¨ via je lichaam zoals dat met een massage gebeurt, om weer in balans te komen? Of wil je er veel liever met iemand die echt luistert over praten zodat je samen de dingen op een rijtje kan zetten? Of allebei, om en om of gecombineerd?
één ding is zeker, ieder mens functioneert het best als lichaam en geest samenwerken.
En als je het niet meer weet? Dan kan de volgende invalshoek te helpen:

Het lichaam liegt nooit. Het vertelt jou jouw waarheid.

joy quist

Copyright © 2018. Alle rechten voorbehouden.